Cennik

Miesięczny koszt naszej usługi może być skalkulowany w dwojaki sposób:

  • jako miesięczna kwota określana ryczałtowo,
  • jako iloczyn ceny za jeden dekret i liczby dekretów w miesiącu, powiększony o koszt obsługi kadrowo-płacowej pracowników.

Ceny ustalamy z każdym klientem indywidualnie w zależności od ilości dokumentów oraz specyfiki prowadzonej działalności.

biuro księgowe