O firmie

Spółka AKRO powstała na bazie podmiotu gospodarczego – Biura Rachunkowego – istniejącego od 1 lipca 1995 r. W okresie działalności następował stopniowy rozwój. Posiadamy uprawnienie audytorskie do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, które jednocześnie spełnia wymogi licencji Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W ramach prowadzonej działalności wykonujemy kompleksową obsługę jednostek usługowych, produkcyjnych, handlowych oraz wydawniczych. Prowadzimy księgi spółek handlowych, jawnych, komandytowych, fundacji i stowarzyszeń.

 

biuro rachunkowe