Biuro rachunkowe w centrum Warszawy – O firmie

Spółka AKRO powstała na bazie podmiotu gospodarczego – Biura Rachunkowego – istniejącego od 1 lipca 1995 r. W okresie działalności następował stopniowy rozwój. Posiadamy uprawnienie audytorskie do badania sprawozdań finansowych nadane przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, które jednocześnie spełnia wymogi licencji Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W ramach prowadzonej działalności wykonujemy kompleksową obsługę jednostek usługowych, produkcyjnych, handlowych oraz wydawniczych. Prowadzimy księgi spółek handlowych, jawnych, komandytowych, fundacji i stowarzyszeń.

Prowadzimy szeroki zakres usług księgowych w centrum Warszawy, tzw. „accounting services”, w ramach prowadzenia KPiR, ksiąg rachunkowych, obsługi płac pracowniczych, deklaracji podatkowych i ZUS, badania sprawozdań finansowych, kontaktów z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz rozliczeń rocznych PIT.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu – z przyjemnością podzielimy się informacjami dotyczącymi współpracy z naszym biurem rachunkowym w Warszawie-Śródmieście.

 

biuro rachunkowe warszawa centrum